De havenbus

Hoe werkt de havenbus?

Het gebruik van de Havenbus staat open voor iedereen die op de één of andere manier in de haven van Zeebrugge te werk gesteld wordt.

Er zijn twee manieren om een rit te reserveren op de Havenbus:

 • Reservatie door de werkgever:
  Indien de werkgever hiervoor kiest kan de reservatie verlopen via de werkgever (vaak de HR-dienst). Dit zijn dus de bedrijven zelf voor hun werknemers, de uitzendkantoren voor de uitzendkrachten, de onderwijsinstellingen voor de deeltijds werkende scholieren. De plaats moet gereserveerd worden. Het is niet mogelijk om op de bus te stappen indien de chauffeur niet beschikt over de reservatiegegevens van de betreffende persoon.
 • Reservatie door de werknemer:
  Via de Havenbus app kan de werknemer rechtstreeks een ritje te boeken. In de app kan de gebruiker zijn op- en afstapplaats en uur kiezen, waarna hij na betaling gegarandeerd een zitje heeft. De werknemer wordt op het gekozen tijdstip dan voor de deur van zijn onderneming afgezet. Deze optie wordt vaak gebruikt indien de werkgever het boeken niet op zich kan/wenst te nemen.

Wie kan een plaats reserveren op de bus?

 • Reservatie door de werkgever:
  De werkgever kan een reservatie plaatsen voor zijn medewerkers In principe zal dit voor de uitzendkrachten de uitzendkantoren zijn en voor vaste werknemers de bedrijven. De plaatsen voor de deeltijds werkende scholieren zullen gereserveerd worden via de onderwijsinstelling. Om individuele reservaties vanuit Brugge te maken, moet er eerst een login worden aangevraagd. Indien het bedrijf de online reservering op het extranet plaatst, is het ook mogelijk dat werknemers individueel reserveren. Voor de reservatie van extra busjes (8 personen) met als vertrekplaats Brugge, Blankenberge, Knokke-Heist of Oostende, dient de werkgever rechtstreeks te reserveren bij Group Caus. Een extra bus kan aangevraagd worden tot ten laatste 16 uur op de werkdag voor de rit. Dit zijn busjes die volledig afgehuurd worden door het bedrijf en die vertrekken op het uur dat het bedrijf wenst. De vertrekplaats moet nog steeds in de regio Oostende -Brugge - Knokke liggen. Afstapplaats kan enkel een bedrijf in Zeebrugge zijn. wordt steeds naar de werkgever gestuurd.
  Op het eind van de maand ontvangt de werkgever een factuur met een detailoverzicht van alle ritten. Deze kosten zijn voor het bedrijf 120% fiscaal aftrekbaar.
 • Reservatie door de werknemer:
  Elke werknemer in de haven van Zeebrugge kan er, in overleg met zijn werkgever, voor kiezen om zelf de reservatie te doen. De werknemer zal via de Havenbus app zijn rit(ten) selecteren en boeken. De werkgever heeft geen administratie te vervullen.
  De Havenbus app is terug te vinden op de app store:
  App Store badge Google Play badge

APZI coördineert het project. Sedert 1 juni 2009 wordt deze dienstverlening uitgevoerd door Group Caus. Wie wil gebruik maken van de havenbus dient een aanvraag in. Behalve dat men zich akkoord verklaart met de gehanteerde prijzen en de afspraken rond gebruik en beschikbaarheid, zijn er geen voorwaarden.

Download onze folder en poster.