De Havenbus

Wanneer rijdt De Havenbus?

Concreet is voor het traject Brugge - Haven Zeebrugge en het traject Oostende - Haven Zeebrugge onderstaande uurregeling van toepassing en dit elke werkdag van de week. Zaterdagochtend rijdt er eventueel nog een bus om mensen van de nachtploeg die starten op vrijdag terug te brengen.

De meest actuele versie van het uurrooster kunt u altijd hieronder raadplegen of op de reservatiemodule.

BRUGGE - HAVEN ZEEBRUGGE - BRUGGE
Heenritten
Terugritten
Station
Havenbedrijf
Havenbedrijf
Station
5.00 uur*
5.50 uur
6.10 uur
6.30 uur
7.00 uur*
7.50 uur
   
13.10 uur*
13.50 uur
14.10 uur
14.50 uur
   
16.10 uur
16.50 uur
21.10 uur *
21.50 uur
22.10 uur
22.50 uur´
* De stopplaats Herdersbrug Dudzele volgt ± 15 min. na het vertrek Station Brugge.
Enkel indien er een reservatie is, wacht de bus tot het opgegeven uur aan de tussenhalte. Zonder reservatie rijdt de bus onmiddellijk door.
Opm: de vertrektijden aan het station zijn stipte tijden; de overige tijden zijn benaderingen: dit is afhankelijk van het aantal bedrijven dat door de bus bediend wordt en van het verkeer en/of wegwerkzaamheden. Iedereen wordt wel ten laatste om .50 afgezet aan de werkplaats.
Het is noodzakelijk om te reserveren!


Deadline reservaties:
- 18.00 uur 's avonds voor ritten van de volgende dag
- 18.00 uur vrijdagavond voor de reservaties op maandag

Een bedrijf dat een volle bus reserveert (acht plaatsen) en betaalt kan de bus op de door hem gewenste uren laten rijden die afwijken van het uurrooster hierboven. Voor de aanvraag van een extra busje dient de werkgever rechtstreeks te reserveren bij Gino Tours – Keolis Belgium via deze link.